bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 9

Když pak sstupovala rosa na vojsko v noci, tedy sstupovala také i manna).