bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 1

A mluvila Maria i Aron proti Mojžíšovi příčinou manželky Madianky, kterouž sobě vzal; nebo byl pojal manželku Madianku.