bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 10

Oblak také zdvihl se s stánku. A aj, Maria byla malomocná, bílá jako sníh. A pohleděl Aron na Marii, ana malomocná.