bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 12

Prosím, ať není tato jako mrtvý plod, kterýž když vychází z života matky své, polovici těla jeho zkaženého bývá.