bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 13

I volal Mojžíš k Hospodinu, řka: Ó Bože silný, prosím, uzdraviž ji.