bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 15

Tedy vyloučena jest Maria ven z stanů za sedm dní; a lid nehnul se odtud, až zase uvedena jest Maria.