bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 2

A řekli: Zdaliž jen toliko skrze Mojžíše mluvil Hospodin? Zdaž také nemluvil skrze nás? I slyšel to Hospodin.