bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 3

(Byl pak Mojžíš člověk nejtišší ze všech lidí, kteříž byli na tváři země).