bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 4

A ihned řekl Hospodin Mojžíšovi a Aronovi i Marii: Vyjděte vy tři k stánku úmluvy. I vyšli toliko oni tři.