bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 5

Tedy sstoupil Hospodin v sloupu oblakovém, a stál u dveří stánku. I zavolal Arona a Marie, a vyšli oba dva.