bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 6

Jimž řekl: Slyšte nyní slova má: Prorok když jest mezi vámi, já Hospodin u vidění ukáži se jemu, ve snách mluviti budu s ním.