bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 7

Ale není takový služebník můj Mojžíš, kterýž ve všem domě mém věrný jest.