bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 9

I roznícena jest prchlivost Hospodinova na ně, a odšel.