bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 10

Z pokolení Beniamin Falti, syn Rafův;