bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 12

Z pokolení Jozef a z pokolení Manasses Gaddi, syn Susi;