bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 17

Ta jsou jména mužů, kteréž poslal Mojžíš, aby shlédli zemi. I přezděl Mojžíš Ozeovi, synu Nun, Jozue.