bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 24

Potom přišli až do údolí Eškol, a tu uřezali ratolest s hroznem jedním jahodek plným, a nesli jej na sochoře dva; též i jablka zrnatá i fíky té země.