bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 25

I nazváno jest to místo Nehel Eškol, od hroznu, kterýž tu uřezali synové Izraelští.