bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 6

Z pokolení Simeon Safat, syn Huri;