bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 7

Z pokolení Juda Kálef, syn Jefonův;