bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 1

Tedy mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: