bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 11

I učinil tak Mojžíš; jakž byl přikázal jemu Hospodin, tak učinil.