bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 13

Kdožkoli blízko přistoupá k příbytku Hospodinovu, umírá. Všickni-liž smrtí zhyneme?