bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 3

Jméno pak Aronovo napíšeš na prutu Léví; nebo jeden každý prut bude místo jednoho předního z domu otců jejich.