bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 4

I necháš jich v stánku úmluvy před svědectvím, kdež přicházím k vám.