bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 5

I stane se, že kohož vyvolím, toho prut zkvetne; a tak spokojím a svedu s sebe reptání synů Izraelských, kterýmž repcí na vás.