bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 7

I zanechal Mojžíš prutů před Hospodinem v stánku svědectví.