bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 8

Nazejtří pak přišel Mojžíš do stánku svědectví, a aj, vyrostl prut Aronův z domu Léví, a vypustiv z sebe pupence, zkvetl a vydal mandly zralé.