bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 9

I vynesl Mojžíš všecky ty pruty od tváři Hospodinovy ke všechněm synům Izraelským; a uzřevše je, vzali jeden každý prut svůj.