bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 1

A protož řekl Hospodin Aronovi: Ty a synové tvoji i dům otce tvého s tebou ponesete nepravost svatyně; ty také i synové tvoji s tebou ponesete nepravost kněžství svého.