bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 10

V svatyni budeš je jísti, každý pohlaví mužského bude je jísti; svaté bude tobě.