bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 13

Prvotiny všech věcí, kteréž rostly v zemi jejich, ty přinesou Hospodinu, a tvé budou. Každý, kdož jest čistý v domě tvém, jísti je bude.