bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 16

Výplata pak jeho, když mu již jeden měsíc bude, vedlé ceny tvé bude pěti loty stříbra podlé lotu svatyně; dvadceti peněz váží lot.