bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 6

Poněvadž jsem já vybral bratří vaše Levíty z synů Izraelských vám, za dar dané Hospodinu, aby konali službu při stánku úmluvy.