bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 21

I bude jim to za ustanovení věčné. Kdož by pak tou vodou očišťování kropil, zpéře roucha svá, a kdož by se dotkl vody očišťování, nečistý bude až do večera.