bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 7

I zpéře kněz roucha svá, a tělo své umyje vodou; potom vejde do stanů, a bude nečistý až do večera.