bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 8

Takž také i ten, kterýž ji pálil, zpéře roucha svá u vodě, a tělo své obmyje vodou, a nečistý bude až do večera.