bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 2 verš 27

Podlé něho položí se pokolení Asser, a kniže Asser Fegiel, syn Ochranův,