bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 2 verš 28

A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti jeden tisíc a pět set.