bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 2 verš 29

Za nimi pokolení Neftalímovo, a kníže synů Neftalímových Ahira, syn Enanův,