bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 2 verš 3

Tito pak rozbijí stany k východní straně: Korouhev vojska Judova po houfích svých, a kníže synů Juda Názon, syn Aminadabův,