bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 2 verš 31

Summa všech sečtených u vojště Dan sto padesáte sedm tisíců a šest set. Oni nazad potáhnou při praporcích svých.