bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 2 verš 33

Levítové pak nejsou počítáni mezi syny Izraelské, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.