bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 20 verš 1

I přitáhlo všecko množství synů Izraelských na poušť Tsin, měsíce prvního; i pozůstal lid v Kádes, kdež umřela Maria, a tu jest pochována.