bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 20 verš 10

I svolali Mojžíš s Aronem všecko množství před skálu, a řekl jim: Slyštež nyní, ó reptáci: Zdali z skály této vyvedeme vám vodu?