bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 20 verš 18

Jemužto odpověděl Edom: Nechoď skrze mou zemi, abych s mečem nevyšel v cestu tobě.