bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 20 verš 21

Když tedy nedopustil Edom Izraelovi, aby přešel meze jeho, uchýlil se Izrael od něho.