bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 20 verš 23

I mluvil Hospodin k Mojžíšovi a Aronovi na hoře Hor, při pomezí země Edom, řka: