bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 20 verš 26

A svlečeš Arona z roucha jeho, a oblečeš v ně Eleazara syna jeho; nebo Aron připojen bude k lidu svému, a tam umře.