bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 20 verš 4

Proč jste jen uvedli shromáždění Hospodinovo na poušť tuto, abychom zde pomřeli i my i dobytek náš?